UOMA Tampere tuottaa NUOTTI- valmennusta koko Pirkanmaan alueella!

NUOTTI-valmennus on 16-29 vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen nuoren ammatillista kuntoutusta (KKRL 7a§). NUOTTI-valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.
Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista.

NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana. Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä.

Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä.

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksuton. Nuori voi saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.

(www.kela.fi; NUOTTI-valmennuksen palvelukuvauksesta (pdf). )

UOMA sosiaalipalvelut tuottaa NUOTTI – valmennusta Pirkanmaalla. UOMAn NUOTTI – valmentajiin saat yhteyden laura.makinen@uomasosiaalipalvelut.com tai p. 045 146 1004 / Laura Mäkinen.