Arvot

Osallisuus

Teemme työtä yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakas on osallisena kaikissa asiakasprosessin vaiheissa. Osallisuuden kokemus on merkittävä muutoksen tekijä.

Tavoitteellisuus

Kaikki palvelumme perustuvat yhdessä asiakkaan ja/tai palveluntilaajan kanssa laadittuun suunnitelmaan ja yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteiden asettaminen ja ymmärrys muutostarpeesta on edellytys muutokselle.

Luottamus

Luottamuksellinen asiakassuhde on kaiken toimintamme perusta, luottamus työntekijän ja asiakkaan välillä liittyy kohtaamiseen, ammattitaitoon, salassapitoon sekä toisen kunnioittamiseen. Luottamus on osa toimivaa yhteistyötä.

Vastavuoroisuus

Kohtaamisessa kumpikin osapuoli saa toiselta, asiakassuhteemme perustuvat yhteistyöhön asiakkaan kanssa.

Asiakaslähtöisyys

Palvelumme lähtevät aina asiakkaan tarpeesta ja asetetuista tavoitteista käsin, pyrimme vastaamaan asiakkaan tilanteeseen parhaalla mahdollisella tavalla niin ammattitaitomme kuin käytännön toimintammekin tasolla.

Aitous

Teemme työtä paitsi ammattitaidolla myös persoonallamme, aito kohtaaminen on työmme perusta.

 

< takaisin