Palvelut

UOMA sosiaalipalvelut tuottaa palveluita lapsiperheiden tueksi erilaisissa elämäntilanteissa.

Palvelut perustuvat ensisijaisesti lastensuojelulakiin (LSL 417/2007) sekä sosiaalihuoltolakiin (SHL 1301/2014) ja lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (190/2019).

Palveluiden lähtökohtana on suunnitelmallisuus ja yhteistyö asiakkaan kanssa. Palvelumme perustuvat vahvaan ammattitaitoon ja kokemukseen.

TUOTETTAVAT PALVELUT

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Lasta tai nuorta tukevaa, arjessa tapahtuvaa, suunnitelmallista ja osallistavaa työtä lapsen tai nuoren tarpeista lähtien.

Perhetyö

Perhetyö on suunnitelmallista ja perhettä osallistavaa työtä perheen arjen tukemiseksi.

Jälkihuoltotyö

Suunnitelmallista työtä nuoren elämäntilanteen ja itsenäistymisen tukemiseksi.

Valvotut tapaamiset

UOMAn toimitiloissa tai muissa tapaamisympäristöissä järjestettäviä vanhemman ja lapsen välisiä tapaamisia, joissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan.

Tuetut tapaamiset

UOMAn toimitiloissa tai muissa tapaamisympäristöissä järjestettäviä vanhemman ja lapsen välisiä tapaamisia, joissa valvoja käytettävissä tapaamisen ajan.

Valvotut vaihdot

Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii siitä, että lapsi siirtyy turvallisesti vanhemmalta toiselle. Vaihto voidaan järjestää UOMAn toimitiloissa tai muussa sovitussa paikassa.

Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosessi

Oikeuden määräykseen perustuvaa lapsen edunvalvontaa lastensuojelu- tai rikosprosessissa, edunvalvojana toimii tehtävään koulutettu ja asiaan perehtynyt edunvalvoja.

< takaisin