UOMA sosiaalipalvelut työllistää vahvan joukon lastensuojelutyön ammattilaisia. Tiimissämme on osaamista lastensuojelutyöstä vuosien ajalta ja eri näkökulmista katsottuna. Tiimimme koulutustausta vastaa sosiaalihuollon ammattihenkilölain (26.6.2015/817) vaatimuksia ja tiimiimme kuuluu niin sosiaalityön (YTM) kuin AMK (sosionomi) tason osaamista ja asiantuntijuutta. Osana koulutustaustaamme on monipuolinen täydennyskoulutus ja erikoistuminen alan työtehtäviin.

Uoma_yrittajat2_500px

Yrittäjät UOMA sosiaalipalveluiden taustalla ja arjessa ovat Annastiina Aro ja Aki-Matti Kivelä.

Annastiina on koulutukseltaan YTM (sosiaalityö) sekä sosionomi AMK. Annastiina on suorittanut lastensuojelun sosiaalityön erikoistumisopinnot (Palmenia, HY) sekä lastensuojelun edunvalvoja koulutuksen (XAMK). Lisäksi Annastiinalla on suoritettuna useita täydennyskoulutuksia lastensuojelutyöhön ja asiakkaan kohtaamiseen liittyen. Annastiina on aloittanut oikeustieteen opinnot vuonna 2018 ja suorittaa tällä hetkellä tutkinto-opiskelijana julkisoikeuden opintoja Itä-Suomen yliopistossa. Annastiinalla on pitkä ja monipuolinen työkokemus lastensuojelun kentältä, lisäksi Annastiina on työskennellyt aikuissosiaalityössä työhönkuntoutuksen yksikössä sekä mm. vammaispalveluiden, järjestötyön ja lastensuojelun laitostyön kentällä.

Aki-Matti on koulutukseltaan sosionomi AMK. Aki-Matti on suorittanut useita täydennyskoulutuksia lastensuojelutyön ja työhönkuntoutuksen kentällä. Lisäksi Aki-Matti on suorittanut lapsen edunvalvoja koulutuksen (XAMK). Aki-Matilla on pitkä ja monipuolinen työkokemus lastensuojelutyöstä niin laitos- kuin avopalveluidenkin puolelta. Lisäksi Aki-Matti on työskennellyt usean vuoden ajan työllisyyden hoidon ja nuorten työhönkuntoutuksen kentällä.