IMG_5336 (2)
UOMAN toimitilat

UOMA sosiaalipalvelut työllistää vahvan joukon lastensuojelutyön ammattilaisia. Tiimissämme on osaamista lastensuojelutyöstä vuosien ajalta ja eri näkökulmista katsottuna. Tiimimme koulutustausta vastaa sosiaalihuollon ammattihenkilölain (26.6.2015/817) vaatimuksia ja tiimiimme kuuluu niin sosiaalityön (YTM) kuin AMK (sosionomi) tason osaamista ja asiantuntijuutta. Osana koulutus taustaamme on monipuolinen täydennyskoulutus ja erikoistuminen alan työtehtäviin.

Uoma_yrittajat2_500pxYrittäjinä UOMA sosiaalipalvelussa on Annastiina Aro (YTM, sosionomi AMK, lastensuojelun sosiaalityön erikoistumisopinnot) ja Aki-Matti Kivelä (sosionomi AMK), joilla on vahva ja monipuolinen kokemus lastensuojelutyöstä.
UOMAn tiimi on sekoitus eri taustoista tulevien ammattilaisten osaamista ja asiantuntijuutta, arvostamme tiimityötä ja kunkin asiantuntijuuden hyödyntämistä työn eri osa-alueilla.