UOMA Sosiaalipalvelut Oy:n tietosuojaseloste

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä liittyen UOMA Sosiaalipalvelut Oy:n sähköiseen yhteydenotto- ja palautteenantokanavaan yrityksen verkkosivuilla.

1. Rekisterinpitäjä
UOMA Sosiaalipalvelut Oy
Y-tunnus: 2757807-2
Vesijärvenkatu 12
15110 LAHTI

2. Rekisterin nimi
Verkkopalvelun yhteydenotto- ja palauterekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Yhteydenotot rekisterin tietoihin liittyen ja kysymykset rekisterin tietojen käsittelystä voi esittää rekisteriasioista vastaavalle, jonka yhteystiedot ovat: Annastiina Aro p. 044 236 4936 annastiina.aro@uomasosiaalipalvelut.com

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytys
Henkilön antamia tietoja käytetään palautteen käsittelyyn ja vastaamiseen. Henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen yhteydenpidon ja palautekäsittelyn vuoksi. Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, sähköpostiosoite ja muut henkilön itsensä antamat tiedot.
Tiedot saadaan palvelua käyttävältä henkilöltä itseltään, kun hän täyttää ja lähettää uomasosiaalipalvelut.fi-sivustolla olevan yhteydenotto- ja palautelomakkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on palautteen antaja itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai luovutukset EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän alihankkijoiden kanssa EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikka- ja järjestelmäpalveluiden tuottamisen yhteydessä. Näissä tapauksissa noudatetaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä eurooppalaisten standardien mukaista tietosuoja-asetusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot kerätään sähköisessä muodossa ja säilytetään UOMA Sosiaalipalvelut Oy:n käyttämien kumppaneiden tuottamissa tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja turvallisuuden varmistamiseksi. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus ja muut oikeudet
Tarkastusoikeus rekisterin tietoihin liittyen sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista sekä kysymykset rekisterin tietojen käsittelystä voi esittää rekisteriasioista vastaavalla yhteyshenkilölle, Annastiina Arolle.