Miten UOMA sosiaalipalveluiden tuottamat palvelut on hinnoiteltu?

Kaikki palvelumme on hinnoiteltu tuntiperusteisesti. Palveluillamme on tietyt tuntihinnat ja laskutus tapahtuu toteutuneen työskentelyn perusteella. Työskentelyyn käytettävä tuntimäärä sovitaan aina erikseen ja etukäteen ostajan kanssa.

Tyypillisiä tuntimääriä perhetyössä tai ammatillisessa tukihenkilötyössä ovat 2-6 tuntia / viikko.

Kenen kanssa sopimus palvelun tuottamisesta tehdään?

Palvelusta tehdään aina erillinen toimeksiantosopimus palveluntilaajan kanssa. Palveluntilaaja voi olla yksityishenkilö, yritys, kunta tai kuntayhtymä, tai muu toimijataho.

Miten UOMAn asiakkaaksi ohjaudutaan?

UOMAn asiakkaaksi voi ohjautua ottamalla yhteyttä UOMAan, jonka jälkeen kartoitetaan yhdessä asiakkaan tilanne ja sovitaan mahdollisesta yhteistyöstä.

Ensimmäinen yhteydenotto ei sido palvelun ostamiseen eikä aiheuta kuluja asiakkaalle. Yhteydenoton perusteella voidaan keskustella UOMAn mahdollisuudesta vastata asiakkaan palveluntarpeeseen.

Minkälaisissa tilanteissa UOMAn palveluista voi olla apua?

Nuorella on ongelmia päihteiden kanssa, koulunkäynti ei suju, nuoren käyttäytymisestä on huolta tai riidat kotona perheenjäsenten kanssa kärjistyvät.

Vanhempien keskinäiset välit ovat riitaisat, lasten vaihto- tai tapaamisasioissa tarvitaan apua ja tukea. Etävanhempi ei ole tavannut lasta pitkään aikaan ja tapaamisten uudelleen aloittamiseen tarvitaan tukea.

Perheen arki on kuormittavaa ja omat keinot asioiden selvittämiseksi ja oikean avun lyötymiseksi eivät riitä.

Mitä palvelut voivat konkreettisesti sisältää?

Tekeminen riippuu aina sopimuksesta ja asiakkaan tilanteesta. Tapaamiset voi olla toiminnallisia, ohjaavia, keskustelua ja asioiden selvittämistä.

Valvotuissa tapaamisissa valvoja huolehtii tilanteen valvonnasta asiakkaiden ja palveluntarpeen lähtökohdista käsin. Tuetuissa tapaamisissa valvoja on asiakkaiden käytettävissä ja ohjaamassa tapaamisen kulkua tarvittaessa.

Perhetyössä ja ammatillisessa tukihenkilötyössä palvelun sisältö ja toimintatavat sovitaan aina erikseen palvelua aloitettaessa.

Mitä tarkoittaa salassapito ja miten asiakkaiden luottamuksellisia tietoja käsitellään UOMAn palveluissa?

UOMA sosiaalipalveluiden toimintaa ohjaa salassapitovelvollisuus, kaikki asiakastieto ja toiminnan aikana syntyvät asiakaskirjaukset ovat luottamuksellisia ja salassapidettäviä. Jo asiakkaan yhteydenotto UOMAan on salassapidettävää tietoa.

Sähköisessä tietojen käsittelyssä on huomioitu tietosuojan kannalta riittävät periaatteet.

Asiakasasiakirjoja ja palvelun aikana syntyviä asiakaskirjauksien käsittelyssä noudatetaan erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Asiakastietojen käsittelystä UOMA sosiaalipalveluissa on laadittu erillinen rekisteriseloste, joka on asiakkaiden nähtävillä yrityksen toimitiloissa.