Asiakaspalautteen satoa 2019!

UOMA sosiaalipalvelut kerää asiakaspalautetta osana työskentelyään.

31.12.2019 mennessä palautetta on saatu yhteensä 24 asiakkaalta ja työntekijältä. Palautteenantajista 78% koki, että UOMAn työskentelystä on ollut hyötyä ja 95% piti työskentelyä ja yhteistyötä joustavana.

Asiakkaista 86% koki tulleensa hyvin kuulluksi ja ymmärretyksi työskentelyn aikana ja työntekijöiden ammattitaito vastasi 83% mukaan odotuksia.

UOMAn toimitiloja pidettiin myös tarkoitukseen nähden toimivina ja raportointi vastasi pääasiassa hyvin työntekijöiden odotuksia.

Kiitos kaikille rakentavasta palautteesta!

Alla lainauksia palautekyselystä.

“Olette kultaa, kiitos näistä yhteisistä vuosista. Tuesta, ymmärryksestä, itkuista ja nauruista. Teidän avulla olen lapseni kanssa päässyt siihen pisteeseen että uskallan jo toisinaan ääneenkin sanoa, että olen hyvä isä. Toivon että jonain päivänä voisin antaa teille takaisin jotain siitä hyvästä, mitä tyttäreni kanssa olemme teiltä saaneet. Kiitos <3”

“Hyvin työntekijät hyödyntäneet asiakkaalta (meiltä vanhemmilta) saatua palautetta ja pyrkineet muokkaamaan toimintaa meidän perhettämme paremmin palvelevaksi”

“Työstä on ollut minulle asiakkaana hyvin paljon hyötyä ja olen ollut erittäin tyytyväinen palveluun. Koen että minua ja tarpeitani on kuunneltu ja toteutettu erittäin hyvin! 😊”

“Toiminta on mielestäni ollut hyvää, hienoa, ystävällistä, asiallista ja asiansa ajavaa. Kiitämme yhteistyöstä, olemme palveluun tyytyväisiä.”

“Asiakas tykkää tapaamisista, mutta asiakkaan tuen tarve ei ole poistunut, mikä on usein ostoissa tehtävissä palveluissa tavoitteena, koska palvelut eivät tulisi olla hyvin pitkiä.”

“Uoman kanssa yhteistyön tekeminen (niin valvotut tapaamiset, olosuhdeselvitykset jne.) aina sujunut joustavasti, ammattitaitoisesti jne. Palvelu ollut laadukasta ja monipuolista. Toivottavasti mahdollisuus jatkaa yhteistyötä joskus tulevaisuudessa.”