Asiakaspalauteviikot 1/2021!

Asiakaspalautteen satoa!

UOMAn tiimi (Lahti ja Tampere) keräsi asiakaspalautetta kahden viikon ajan tammikuussa 2021, alla näiden viikkojen antia.

Vastauksia saatiin yhteensä 29. Kyselyn kaikkiin kysymyksiin oli mahdollisuus vastata asteikolla 1-5. Vastaajista 23 kohdalla yhteistyö UOMAn tiimin kanssa oli kestänyt vähintään 3 kuukautta.

Vastaajista 26 koki, että työskentelystä on ollut hyötyä itselleen / perheelleen / asiakkaalleen ja 25 vastaajaa piti työskentelyä ja yhteistyötä joustavana. Kaikki vastanneet työntekijät kokivat UOMAn tiimin ammattitaidon vastanneen odotuksiaan ja asiakkaat kokivat pääosin tulleensa hyvin kuulluksi työskentelyn aikana.

Raportointia pidettiin hyvänä, ja asiakkaille tehdyssä kyselyssä UOMAn toimitilat nähtiin pääosin toimivina vaikka tässä kysymyksessä vastausjakauma olikin suurin. Kiitos kaikille vastauksista!

Alla poimintoja palautteista.

5/5 menoa

Olen ollut todella tyytyväinen jokaisen tapaamisen jälkeen ja koen, että olen tullut kuulluksi ja tapaamisten kanssa on joustettu minun aikataulujeni/tarpeideni mukaan. Ei siis mitään huonoa sanottavaa ! 🙂

Pulkkamäessä on ollut kivaa

On hyvä että työntekijät auttavat kielten kanssa. Jos en ymmärrä lapseni puhetta, työntekijät ovat apuna.

Kiitokset, toivottavasti jatkossakin yhteistyö sujuu yhtä hyvin!

Kiitos kun autatte meitä!

Aika hyvä

Teette mahtavaa työtä, jatkakaa samaan malliin!