Lastensuojelupäivien Osallisuus- kyselyn satoa!

Valtakunnallisia lastensuojelupäiviä vietettiin Lahdessa 4.-5.10.2022. UOMA osallistui tapahtumaan ja toteutti ständillään asiakkaan osallisuutta koskevan kyselyn lastensuojelun ammattilaisille. Kyselyyn saatiin yhteensä 158 vastausta ja se poiki useita hyviä ja mielenkiintoisia keskusteluja ja kohtaamisia päivien aikana. Alla kyselyn tuloksia kootusti. 

Kyselyssa oli yhteensä 8 eri vaihtoehtoa, joista vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme mielestään merkityksellisintä asiakkaan osallisuuden tukemisen kannalta. Annettujen vaihtoehtojen lisäksi vastaajat saivat nimetä halutessaan myös vaihtoehtoisen tavan tukea asiakkaan osallisuutta.

Tärkeimpänä asiakkaan osallisuutta tukevana tekijänä nähtiin asiakkaan kuuleminen ja/tai mielipiteen selvittäminen, joka sai yhteensä 106 ääntä eli 67% vastaajista piti sitä tärkeänä. Lähes yhtä tärkeänä nähtiin asiakkaan luottamuksellinen suhde omaan työntekijään ja mahdollisuus saada tietoa omasta asiastaan, näitä kumpaakin vaihtoehtoa piti tärkeänä noin 60 % vastaajista. Asiakkuuden oman toimijuuden vahvistaminen  ja tukeminen nähtiin myös erityisen tärkeänä.

Osallistava kirjaaminen, asiakkaan yleinen tietoisuus palveluista ja vaikutusmahdollisuuksista sekä osallistumismahdollisuuksien turvaaminen nähtiin myös tärkeinä, nämä vaihtoehdot valitsi noin 20 %  vastaajista. 

Ulkopuolisen tukihenkilön roolia ei sen sijaan nähty erityisen merkittävänä asiakkaan osallisuuden näkökulmasta.

Muita asiakkuuden osallisuuden kannalta merkittäviä asioita vastaajien mielestä olivat;

Yhteinen kieli, kielen valmiudet, osallisuuden sanat, Arvostuksen kokeminen, Lasten omat toiveet, Määrittää omaa elämää koskevia tavoitteita, Asiakkaan subjektiivinen kokemus, Saada tietoa omista oikeuksistaan, Saada arvokkaan kohtaamisen, Johtaminen, lapsilähtöinen kehittäminen, työntekijöiden osaaminen, Toimivuus. 

UOMAn tiimi kiittää kaikkia vastauksista ja mielenkiintoisista kohtaamisista ja keskusteluista!