Asiakaspalautteen satoa 2023!

UOMA sosiaalipalvelut kerää asiakaspalautteita osana työskentelyään ja sen kehittämistä.

Maaliskuussa 2023 toteutettiin asiakaspalautekysely, joka oli suunnattu asiakkaille, heidän läheisilleen sekä yhteistyötahotyöntekijöille. Asiakaspalautetta kerättiin kahden viikon ajan UOMA sosiaalipalveluiden Tampereen ja Lahden toimipisteissä. Asiakaspalautekysely toteutettiin niin, siihen oli mahdollisuus vastata nimettömästi
sähköisesti toimitetun linkin kautta.

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 29.

Asiakkaille suunnattu kysely:

Vastauksista asiakkaista 53,3 % oli annettu Tampereella (Pirkanmaa)ja 46,7 % Lahdessa (Päijät-Häme)


Vastauksista asiakkaista 75 % palaute koski ammatillista tukihenkilötyötä ja 25 % perhetyötä.


Vastanneista asiakkaista 56,3 % koki työstelystä olleen heille hyötyä erittäin paljon, 43,8 % koki työskentelystä olleen hyvin hyötyä heille. Vastanneista asiakkaista 93.8 % oli täysin samaa mieltä siitä, että työskentely on ollut joustavaa ja oman tilanteen huomioivaa,

Vastanneista asiakkaista 93.8 % koki tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi työskentelyn aikana erittäin hyvin ja yli puolet vastaajista piti UOMA:n toimitiloja tarkoitukseen nähden sopivina.

Vastanneista asiakkaista 93,8 % oli täysin samaa mieltä väittämästä: Työntekijöiden ammattitaito on vastannut odotuksiani. 6.3 % vastasi väittämään: samaa mieltä.

Läheisille suunnattu kysely:

Vastauksista 66,7 % oli annettu Tampereella (Pirkanmaa ja 33.33 % Lahdessa (Päijät- Häme). Vastaukset koskivat 100 % ammatillista tukihenkilötyötä.

Vastanneista läheisistä 33.3 % koki työskentelystä olleen hyötyä asiakkaalle erittäin paljon. 66.7 % koki työskentelystä olleen hyötyä paljon.


Vastanneista läheisistä 66.7 % oli täysin samaa mieltä siitä, että työskentely on ollut joustavaa ja oman tilanteen huomioivaa, 33.3 % oli samaa mieltä siitä, että työskentely on ollut joustavaa ja asiakkaan tilanteen huomioivaa.


Vastanneista läheisistä 66.7 % koki asiakkaan tulleen kuulluksi ja ymmärretyksi työskentelyn aikana erittäin hyvin, 33.3 % koki asiakkaan tulleen kuulluksi ja ymmärretyksi hyvin.


Vastanneista läheisistä 66.7 % oli samaa mieltä siitä, että UOMA sosiaalipalveluiden tilat ovat olleet tarkoitukseen nähden toimivat. 33.3 % % vastasi neutraalisti; ei samaa mieltä tai eri mieltä.


Vastanneista läheisistä 100 % oli täysin samaa mieltä väittämästä: Työntekijöiden ammattitaito on vastannut odotuksiani.

Työntekijöille suunnattu kysely:

Yhteistyötahotyöntekijöille suunnattuun asiakaspalautekyselyn vastaukset jakautuivat tasan Tampereen (Pirkanmaa) ja Lahden (Päijät-Häme) välillä.

Vastanneista työntekijöistä 50 % koki työskentelystä olleen hyötyä asiakkaalle erittäin paljon. 40 % koki työskentelystä olleen hyötyä paljon ja 10 % koki työskentelystä olleen hyötyä jonkin verran.


Vastanneista työntekijöistä 80 % oli täysin samaa mieltä väittämästä: Yhteistyö UOMAN kanssa ollut sujuvaa ja joustavaa. 20 % oli väittämästä samaa mieltä.


Vastanneista työntekijöistä 50 % oli täysin samaa mieltä väittämästä: UOMAN työntekijöiden ammattitaito on vastannut odotuksiani. 50 % oli väittämästä samaa mieltä.


Vastanneista työntekijöistä 40 % oli täysin samaa mieltä väittämästä: Raportointi on vastannut odotuksiani ja toiveitani. 20 % oli väittämästä samaa mieltä. 40 % työntekijöistä vastasi kysymykseen neutraalisti; en samaa mieltä, en eri mieltä.

Poimintoja saadusta palautteesta:

Tämä jakso on ollut antoisa ja oon saanut paljon apuja ja vinkkejä. Ja lapset tykkäsivät todella paljon perhetyöntekijöistä (sydän) vielä jatkuu ja tehtävää on! Kiitos tosi paljon kaikesta avusta (sydän)

Äärettömän ammattimaista työtä työntekijöiltä. Luottamus hyvä, ajat joustavat ja sovittavissa, aina mukava nähdä, asioita saatu hoidettua mitä en yksin välttämättä saisi tehdyksi. Tsemppiä mitä saan kantaa hyvin pitkälle ja toivon asiakkuuden jatkuvan mahdollisimman pitkään

Toivon, että raportoinnissa kuvattaisiin tarkemmin lapsen ja vanhemman keskustelua, tekemisen lisäksi

UOMA:n tiimi kiittää saaduista palautteista!